دستور پخت خورشت کرفس

1398/10/3

دستور پخت عالی کرفس


مراحل دستور پخت - steps - 11
1 - کرفس میخواین
2 - گوشت و آب
3 - پلو
نویسنده: m-nafisi